Bodegas Pradorey คนที่เลือกของ Ribera del Duero

ประวัติความเป็นมาของอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันครอบครอง Bodegas Pradorey วันที่กลับไปในช่วงต้นศตวรรษที่สิบหกเมื่อโดเมนผ่านไปอยู่ในมือของ Isabella คาทอลิกและต่อมากลายเป็นการเกษตรและปศุสัตว์มักจะอยู่ในความครอบครองของพระบรมวงศานุวงศ์จนกระทั่งใน ศตวรรษที่ยี่สิบกลายเป็นสมบัติส่วนตัวจนกระทั่ง อ่านต่อไป

Bodegas Navarro López

ในเขตเทศบาลของValdepeñasใน Ciudad Real เป็น Bodegas Navarro Lópezอายุร้อยปี ถือกำเนิดขึ้นในฐานะธุรกิจของครอบครัวเมื่อสิ้นสุดการเป็นประธานาธิบดี 80 เมื่อประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้ซื้อนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในนโยบายของโรงกลั่นเหล้าองุ่น ผู้บุกเบิกของ อ่านต่อไป